Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 "Gmina Gościeradów - splot polskich zwyczajów i tradycji"

Zdjęcia z obchodów gminnych EDD 2019 pod patronatem Wójta Gminy Gościeradów, które odbyły się na Źródliskach w Łanach. Zostały one zorganizowane przez komitet organizacyjny w składzie: Urząd Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie, sołectwa: Łany i Mniszek.Obchody wspomogli swoim zaangażowaniem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie, organizacje pozarządowe, sołectwa, strażacy i harcerze z naszej gminy. Zadanie było wspierane finansowo przez Wójta Gminy Gościeradów i Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz sponsorów: Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, które ufundowało wszystkie nagrody w konkursach, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościeradów, Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w Gościeradowie, KAOLA Sp. Z o.o. – sklep Lewiatan w Gościeradowie. W programie znalazły się: polonez w wykonaniu ponad 80 par, występy zespołów artystycznych, pokaz profesjonalnego zaplatania włosów, pokaz tkacki, konkurs na ciasto plecione i najpiękniejszą fryzure plecioną wśród mieszkanek gminy, konkursy kulinarny i na najpiękniejsze stoisko promocyjne, turniej sołectw z rywalizacją w przenoszeniu worków z piaskiem, napełnianiu beczek wodą, przewracaniu opon traktorowych, biegu w workach i rzucie drewnianym balem na odległość. W programie ogłoszono też wyniki I Gminnego Konkursu Fotograficznego "Moja miejscowość z perspektywy czasu", odbyła się promocja tomiku wierszy: "Chwile w wierszach zapisane" Zofii Ortyl ( mieszkanki Księżomierzy) oraz wieczorne ogniska z pieczeniem kiełbasy.