Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 "Krajobraz dziedzictwa gminy Gościeradów"

Zdjęcia z obchodów EDD 2017 na Źródliskach w Łanach pod patronatem Wójta Gminy Gościeradów. Jak co roku scenariusz imprezy i jej dokumentacja została opracowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gościeradowie, oprawę muzyczną przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie, techniczne zabezpieczenie imprezy zapewnił Urząd Gminy w Gościeradowie. Obchody zorganizowane zostały dzięki wspólnemu działaniu wszystkich wymienionych podmiotów, radnego i sołtysów z Łanów i Mniszka, stowarzyszeń kół gospodyń i sołectw działających na terenie gminy przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Gościeradów, Starostwa Powiatowego w Kraśniku, a także sponsorów: Nadleśnictwa Gościeradów, ERKADO Zbigniew Kozłowski i Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej.