Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią"

Zdjęcia z obchodów EDD 2016 pod nazwą "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią", które odbyły się na terenie Pomnika Przyrody Nieożywionej "Źródliska" w Łanach. Obchody objął patronatem Wójt Gminy Gościeradów. Projekt został realizowany dzięki wspólnemu działaniu: Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów we współpracy z Urzędem Gminy , Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa, Klubu Seniora w Gościeradowie, Zespołu Ludowego z Księżomierzy, Stowarzyszenia "Szkoła przyszłością", Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie, Teatru Wiejskiego z Marynopola, Nadleśnictwa Gościeradów, jednostek straży pożarnej i sołectw z gminy Gościeradów. Zadanie było wspierane finansowo przez Wójta Gminy Gościeradów i Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz sponsorów: Nadleśnictwo Gościeradów, firmę "ERKADO" Zbigniew Kozłowski, Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w Gościeradowie i radnego Mniszka i Łanów.