Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 " Utracone dziedzictwo"

Zdjęcia z EDD 2015. Obchody objęte patronatem Wójta Gminy Gościeradów po raz pierwszy odbyły się w plenerze na Źródliskach w Łanach. Organizatorami byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów, Klub Seniora w Gościeradowie, Zespół Ludowy z Księżomierzy, Teatr Wiejski z Marynopola, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, Nadleśnictwo Gościeradów, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, jednostki straży pożarnej z terenu gminy, Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Kraśniku. Impreza organizowana było we współpracy z Urzędem Gminy Gościeradów i Starostwem Powiatowym w Kraśniku. Mimo deszczowej pogody udało się zrealizować program, a uczestnicy dobrze się bawili. W programie znalazły się : występy artystyczne, pokaz gaszenia ognia i prania w rzece z wykorzystaniem starych, tradycyjnych urządzeń ręcznych, konkurs robienia powróseł i snopków, konkurs sołectw na najsmaczniejszą potrawę regionalną, ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasy oraz jarmark i degustacja produktów wiejskich.