Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 "Dziedzictwo - źródło tożsamości"

Zdjęcia wykonane w czasie EDD 2014. Organizatorami obchodów gminnych byli: Wójt Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie, Klub Seniora w Gościeradowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, Starostwo Powiatowe w Kraśniku. W organizacji obchodów pomogli także mieszkańcy, którzy dostarczyli bezinteresownie eksponaty oraz regionalny rzeźbiarz Stefan Stachula. W programie obchodów znalazły się: program artystyczny " Rzeka Tuczyn dawniej i dziś", wystawy: dokumentów zgromadzonych przez mieszkańców gminy oraz materiałów bibliotecznych dotyczących tematu EDD, "Nazwy zwyczajowe w gminie Gościeradów", degustacja ulubionych potraw polskich mieszkańców gminy. Ze strony biblioteki zebrano informacje z od pracowników Urzędu Gminy Gościeradów oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Inspektoratu w Kraśniku dotyczące rzeki Tuczyn, Źródlisk w Łanach oraz stawów znajdujących się na terenie gminy; przedstawiono prezentację multimedialną wykonaną przez dyrektora biblioteki Dorotę Karkusiewicz pod tytułem "O Tuczynie, co wzdłuż naszej gminy płynie", przedstawiono zdjęcia z prywatnego archiwum i wywiad wnuków z Eugeniuszem Klimkiem - byłym marynarzem z ORP Błyskawica; wypożyczono na potrzeby ekspozycji sprzęt do rybołówstwa, urządzenia do prania i noszenia wody od mieszkańców i Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa.