Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 "Nie od razu Polskę zbudowano"

Zdjęcia z obchodów EDD w 2013 roku, których organizatorami byli: Wójt Gminy Gościeradów, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów, Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie, Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Klub Seniora w Gościeradowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa oraz szkoły z terenu gminy we współpracy z Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Kraśniku. W programie spotkania, które odbyło się w Sali Widowiskowej GOK znalazły się: scenki teatralne dotyczące nauczania i historii szkół w gminie Gościeradów, wystawy: dokumentów związanych z historią okolic, "Dokumenty powstania styczniowego. Wydarzenia - ludzie - tradycje", "Powstanie styczniowe w malarstwie polskim", koncert wokalno - instrumentalny, degustacja potrwa polskich. Ze strony biblioteki została przygotowana: scenografia przypominająca wnętrze klasy lekcyjnej, którą wykonano z eksponatów z Prywatnego Muzeum Wsi w Maruszowie, z okolicznych szkół oraz z prywatnych zbiorów mieszkańców; "Warto zobaczyć" - mapka gminy Gościeradów z zaznaczonymi obiektami do zwiedzania, zdjęciami tych obiektów, datowanie i opisem; informacje i zdjęcia dotyczące uczestników powstania styczniowego pochowanych na cmentarzu w Gościeradowie i dokumenty archiwalne przekazane przez Kazimierza Kotlińskiego i jego żonę Marię Antoninę z domu Kwiatek - zięcia i córkę kierownika pierwszej drewnianej szkoły w Gościeradowie; wystawa dotycząca walki z analfabetyzmem w gminie, powstania Wiejskiego Uniwersytetu Ludowego w Gościeradowie, organizacji szkół w latach 1945-1951(wystawa powstała po analizie dokumentów udostępnionych pracownikom GBP przez Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku); dokumenty zebrane od mieszkańców gminy: zdjęcia, zeszyty, świadectwa, "Elementarz" Mariana Falskiego, od instytucji: katalogi klasyfikacyjne z lat 1916 - 1925, kroniki.