Aktualności

19 września 2019 14:52 | Aktualności

Gmina Gościeradów - splot polskich zwyczajów i tradycji. Sprawozdanie z IX Europejskich Dni Dziedzictwa w gminie Gościeradów

„Gmina Gościeradów – splot polskich zwyczajów i tradycji”

Sprawozdanie z IX obchodów  Europejskich Dni Dziedzictwa w gminie Gościeradów

 

Obchody w gminie Gościeradów zostały zorganizowane po raz dziewiąty, w tym po raz piąty w plenerze na Źródliskach w Łanach. W dniu 8 września 2019 r. (niedziela) na tym terenie od godz. 900 ranotrwały przygotowania do imprezy, która rozpoczęła się punktualnie o godz. 1400. Mnóstwo pracy wykonanej przez wielu ludzi, także mieszkańców sołectw: Mniszek i Łany, według opracowanego harmonogramu, wszystko po to, żeby obchody się udały. Świętowanie połączono z Dniem Seniora w ramach projektu „Zdrowy
i aktywny senior w Gminie Gościeradów” realizowanego przez Gminę Gościeradów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Program obchodów rozpoczął się tanecznym splotem we wspólnym polonezie – tańcu narodowym wykonywanym przy okazji imprez o szczególnym charakterze. Zaistniał on jako pierwszy element nawiązujący do ogólnopolskiego hasła obchodów EDD „Polski splot” . W „chodzonym”, bo tak inaczej nazywano ten taniec, prowadzonym przez nauczyciela wychowania fizycznego Mariusza Karkusiewicza wzięło udział ponad osiemdziesięciu chętnych uczestników: przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oświatowych, kulturalnych, sołectw i stowarzyszeń, harcerzy i osób prywatnych.

Organizatorzy przygotowali też inne atrakcje związane z tematem. Zaplanowano pokaz profesjonalnego zaplatania włosów, pokaz tkacki, konkurs na ciasto plecione i konkurs na najpiękniejszą fryzurę plecioną wśród mieszkanek gminy. Ogłoszono też wyniki konkursu fotograficznego, w którym przeszłość naszej gminy splatała się z teraźniejszością. Takie powiązanie można było też zauważyć w turnieju sołectw, który został zorganizowany w tym roku po raz pierwszy.

Tradycyjnie już scena należała do zespołów i grup artystycznych. Zaprezentowali się następujący wykonawcy: „Senior Wigor” z Salomina, „FolWark” z gościeradowskiego ośrodka kultury występujący pod kierownictwem artystycznym Alicji Pełka - choreografki, Klub Seniora z Gościeradowa, „Senior na czasie”
z Kraśnika, Grupa Gimnastyczno – Akrobatyczna „Amino” z gm. Annopol, „Senior+” śpiewający pod batutą Romana Bissa – dyrektora GOK w Gościeradowie, Zespół Ludowy z Księżomierzy, którego opiekunami artystycznymi są Renata i Maciej Niemczyccy oraz Kapela Ludowa z Gościeradowa.

Turniej sołectw był inicjatywą dr hab. Jarosława Czerwa – sekretarza gminy. On też poprowadził rozgrywki. W turnieju wzięło udział sześć reprezentacji. Rywalizowano w przenoszeniu worków z piaskiem, napełnianiu beczek wodą, przewracaniu opon traktorowych, biegu w workach, rzucie drewnianym klocem na odległość. Pełne emocji, ale też dobrego humoru zmagania drużyn, zakończyły się zwycięstwem Sołectwa Gościeradów Ukazowy, a drugie, równorzędne miejsca zajęły sołectwa: Łany, Marynopole, Mniszek, Salomin, Wólka Gościeradowska.

Jak co roku i tym razem, konkursy: kulinarny i na najładniejsze stoisko promocyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Komisja w składzie: Krzysztof Galant – przewodniczący Rady Gminy Gościeradów, Ewa Lipiec – skarbnik gminy, Beata Sajecka – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II
w Gościeradowie ustaliła następujące wyniki w poszczególnych kategoriach:

1)      potrawa regionalna: I miejsce – KGW „Tatarczanki” z Salomina, II miejsce – Ryszard Drop, III miejsce ex aequo: Sołectwo Łany, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz, wyróżnienie – Danuta Olech, Janina Wieczorek, Stanisława Wojciechowska;

2)      ciasto: I miejsce – Sołectwo Wólka Gościeradowska, II miejsce – Klub Seniora z Gościeradowa, III miejsce – KGW w Marynopolu, wyróżnienie – KGW w Mniszku;

3)      ciasto plecione: I miejsce – Sołectwo Łany, II miejsce – Anna Jedlińska, III miejsce – KGW „Tatarczanki”
z Salomina, wyróżnienie – Sołectwo Wólka Gościeradowska;

4)      napój: I miejsce – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn, II miejsce – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz, III miejsce – Bożena Wdowiak, wyróżnienie – Wanda Jąder.

Według komisji najładniejsze stoisko (I miejsce) przygotowało KGW w Mniszku, na drugim miejscu uplasowało się stoisko Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn, III miejsce zajęło stoisko Klubu Seniora w Gościeradowie, a wyróżnienie wręczono KGW w Marynopolu.

Niewątpliwymi atrakcjami były pokazy wykonane przez profesjonalistów: tkacki i fryzjerski. Warsztat tkacki poprowadziła Justyna Kwiecińska z Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego
w Gościeradowie
. Osoby przyglądające się pracy pani Justyny dowiedziały się czym różni się krosno tkackie od ramki tkackiej, do czego służy czółenko i grzebień tkacki, co jest wątkiem a co osnową. Odważni spróbowali swoich sił próbując podstawowych technik tkackich.

Dużym zainteresowaniem uczestników obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa cieszył się warsztat fryzjerski. Prowadząca go fryzjerka –  Agnieszka Rajzyngier zadziwiała kobiety i dziewczęta różnorodnością fryzur splatanych. W ciągu kilku godzin powstało 9 fryzur, które na scenie zaprezentowały uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku. Omówienia technik zaplatania we fryzurach modelek dokonała Iwona Wojciechowska – dyrektor szkoły.

Podczas obchodów EDD Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa przeprowadziły także konkurs na najpiękniejszą fryzurę zaplataną. Komisja w składzie: Anna Szczepanik – przedstawicielka stowarzyszenia, Edyta Dudzińska i Marek Kołtun – radni powiatowi wraz
z wójtem Mariuszem Szczepanikiem, wręczyła nagrody za zajęcie I miejsca – Emilii Wierzchowiak, II miejsca – Karolinie Pałys, III miejsca – Julii Nieradko oraz wyróżniła Klaudię Kilianek.

Na jednym ze stoisk stowarzyszenie i biblioteka zaprezentowały także wystawę pokonkursową I Gminnego Konkursu Fotograficznego „Moja miejscowość z perspektywy czasu”. I miejsce w powyższym konkursie zdobyła Julia Mitrut II miejsce zostało przyznane ex aequo: Aleksandrze Bieleckiej i Szymonowi Niedziałkowi, III miejsce należało się aż 4 osobom: Nikoli i Dominikowi Mikicie, Alicji Kremlaś oraz Maciejowi Pierzchała.
Z uwagi na charakter konkursu (jednym z celów konkursu było uświadomienie wagi niematerialnego dziedzictwa kultury dla zachowania tożsamości mieszkańców gminy) komisja w składzie Mariusz Szczepanik – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa i Dorota Karkusiewicz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie postanowiła przyznać nagrody finansowe także pozostałym osobom, które uczestniczyły w konkursie .

Nagrody finansowe we wszystkich wymienionych konkursach ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa.

Program obchodów został wzbogacony o promocję tomiku wierszy pt. „Chwile w wierszach zapisane” autorstwa Zofii Ortyl (mieszkanki Księżomierzy), wydanego przez Urząd Gminy w Gościeradowie. Autorka zaprezentowała próbkę swojej twórczości na scenie a następnie w otoczeniu wielbicieli jej poezji, wpisywała autografy w jeszcze ciepłych publikacjach.

Tradycją naszych EDD stały się wieczorne ogniska z drewnem przekazanym przez Nadleśnictwo Gościeradów a przygotowanym i ułożonym w stosy przez okolicznych mieszkańców z sołectw: Łany
i Mniszek
. Nadają one odpowiedniego klimatu spotkaniom rodzin i przyjaciół, tym bardziej, że łączą się one z pieczeniem kiełbasek sfinansowanych przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów. Organizacja ta zabezpieczała także obchody EDD od strony medycznej, sanitarnej i bezpieczeństwa.

Scenariusz imprezy został opracowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gościeradowie oprawę muzyczną przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie, techniczne zabezpieczenie imprezy zapewnił Urząd Gminy Gościeradów.

 

Honorowy patronat nad obchodami „ Gmina Gościeradów – splot polskich zwyczajów i tradycji” objął Wójt Gminy Gościeradów. Obchody wspomogli swoim zaangażowaniem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie, organizacje, sołectwa, strażacy i harcerze z naszej gminy.

Zadanie było wspierane finansowo przez Wójta Gminy Gościeradów i Starostwo Powiatowe
w Kraśniku oraz sponsorów: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościeradów, Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w Gościeradowie, KAOLA Sp. z o. o. – Sklep Lewiatan w Gościeradowie. W obchodach wykorzystano materiały promocyjne Z Muzeum Wsi Lubelskiej koordynatora regionalnego Europejskich Dni Dziedzictwa.

W obchodach EDD w gminie Gościeradów wzięło udział około 900 osób.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w gminie Gościeradów można uważać za udane. Szczególnie tym, którzy mimo nawału obowiązków postanowili wesprzeć organizatorów oferując swoją pracę i poświęcony czas.

                                                                                     W imieniu organizatorów - Dorota Karkusiewicz

Przeczytano: 161 razy. Wydrukuj|Do góry

MCIA