Aktualności

07 grudnia 2016 11:26 | Aktualności

VIII Gminny Konkurs Literacki pt. „To właśnie tu się wydarzyło"

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŚCIERADOWIE  

WE WSPÓŁPRACY

ZE STOWARZYSZENIEM PRZYJACIÓŁ GOŚCIERADOWA

OGŁASZA

VIII GMINNY KONKURS LITERACKI

POD TYTUŁEM:

„TO WŁAŚNIE TU SIĘ WYDARZYŁO”

 

R E G U L A M I N

 1. Cele konkursu:
 • odnajdowanie i udokumentowanie historii ludzi i zdarzeń związanych z miejscowościami znajdującymi się na terenie gminy Gościeradów,
  • ujawnianie talentów literackich i promocja autorów prac.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych bez względu na miejsce zamieszkania w trzech kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas V - VI szkół podstawowych,
 • uczniowie gimnazjum,
 • młodzież ze szkół średnich i dorośli.
 1. Prace literackie oparte na faktach autentycznych (o miejscach, osobach, zdarzeniach, przeżyciach, także rodzinnych) mogą być napisane w dowolnej formie literackiej (np.: opowiadanie, komiks, opis, wiersz, esej, reportaż itp.)
 2. Jury oceniać będzie prace konkursowe pod względem:

a)    wartości poznawczych (przedstawienie faktycznych wydarzeń związanych z miejscowością lub miejscowościami leżącymi na terenie gminy Gościeradów i osobami tu żyjącymi)

b)    wartości artystycznych,

c)     poprawności językowej,

d)    zgodności z regulaminem.

 1. Do konkursu należy zgłaszać utwory dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach literackich. Wszystkie prace literackie powinny być wyłącznie indywidualne i polskojęzyczne.
 2. Praca konkursowa musi być opatrzona tytułem i oddana w dwóch niepodpisanych egzemplarzach:
 • wersja papierowa (do 5 stron formatu A-4, czcionką Times New Roman rozmiar 12, w przypadku komiksu –wielkość kartek A – 4 lub A – 3 (wielkość kartki z małego lub dużego bloku rysunkowego),
 • wersja zapisana w wersji elektronicznej - na płycie CD (z wyjątkiem komiksów). W przypadku osób starszych możliwa jest tylko czytelna forma pisemna.
 1. Dane osobowe autora, zapisane na karcie zgłoszeniowej (dostępnej u organizatora) należy zamieścić w osobnej kopercie i złożyć wraz z pracami konkursowymi do dnia 21 kwietnia 2017 roku do godz. 1500 u dyrektora GBP, bądź przesłać na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie

Gościeradów Folwark os. POM 7

23-275 Gościeradów

z dopiskiem „To właśnie tu się wydarzyło”

 1. Do finału zostaną zakwalifikowane najlepsze prace w podanych kategoriach wiekowych.
 2. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 16 maja 2017 r. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa, a finaliści - dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w Wieściach Gościeradowskich.
 4. Biorąc udział w konkursie autorzy/ prawni opiekunowie wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie, udostępnianie, powielanie i rozpowszechnianie pracy literackiej na stronie internetowej biblioteki, w mediach oraz w książce - antologii prac konkursowych, która będzie wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną
  w Gościeradowie (bez honorarium za prawa autorskie).
 5. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.
 6. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (15) 875 51 12.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

ORGANIZATORZY

 

Przeczytano: 795 razy. Wydrukuj|Do góry

MCIA