Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gościeradowie z siedzibą w Gościeradowie Folwarku os. POM 7, 23-275 Gościeradów jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie tel. (15) 875 51 12, adres e- mail: biblioteka.goscieradow@gmail.com

MCIA